Rubrika: Elektro-slaboproud

Pevný Internet, současné možnosti

Pevný Internet, tedy přístup do sítě přes fyzicky hmotné médium, využívá drtivá většina populace ve svých domovech a pracovištích. Internet v současné době neslouží jen pro výměnu datových uživatelských souborů a stahování obsahu, ale je nadstavbou většiny slaboproudých technologií, chytrých domácností, sdílení audiovizuálního obsahu a dohledových systémů. Uživatelé využívají stále vyšší rychlosti připojení, které jim…
Více

Společná televizní anténa (STA) – je odsouzena k zániku?

Společná televizní anténa je slaboproudý rozvod vysokofrekvenčních elektrických signálů pro sdílený příjem televizních a rozhlasových programů jednou anténní sestavou. Zahrnuje rozvod jak pro příjem z pozemních tak satelitních vysílačů. Společná televizní anténa je technologie, která je vytěsňována technicky pokročilejším a uživatelsky příjemnějším sdílením audiovizuálního obsahu přes datové sítě a síť Internet. Jaké standardy jsou specifikovány…
Více

Videoanalýza, budoucnost všech detektorů?

Videoanalýza, tedy automatická analýza dějů ze sledované scény pomalu změnila nejen způsoby detekce žádoucích či nežádoucích jevů, ale zjednodušila i celou infrastrukturu jednotlivých slaboproudých technologií, kterou činí univerzální. Snímání jednotlivých fyzikálních dějů různými druhy detektorů se z běžně používaných systémů v dohledné době přesune pouze do úzce specializovaných aplikací. Ve většině případu tento jistě žádoucí…
Více

Chytrá domácnost a její vývoj

Chytrá domácnost je pojem vžitý pro systémy automatizace funkcí elektroinstalace a spotřebičů v domácnosti. Tato technologie se stále vyvíjí a v současné době se protíná s další, trochu širší oblastí automatizace, pro kterou se vžil pojem Internet věcí. Pro úplné pochopení dnešní míry automatizace v domácnosti je potřeba si trochu strukturalizovat vývoj v této oblasti.…
Více

Elektrická požární signalizace (EPS) – je jen nutné zlo?

Elektrická požární signalizace je slaboproudý rozvod, který slouží k včasné detekci průvodních jevů požáru, vyhlašování požárního poplachu a signalizaci k pověřené obsluze. Dále pak při vypuklém požáru k ovládání ostatních zařízení pro učinění nezbytných opatření k ochraně životů, zdraví a majetku. Služba tohoto systému je preventivní. Elektrická požární signalizace nesmí být vyprojektována a později využita pro žádný…
Více

Kamerový systém (CCTv) – proč je potřeba projekt pro každou aplikaci

Nechali jste si na objekt osadit nejmodernější kamerový systém, ale z rozvodu uzavřeného televizního okruhu jste zklamáni? Zklamání může skutečně přijít, protože základem pro úspěšnou aplikaci kamer je správně uchopený záměr.Zde je nezbytně nutná spolupráce uživatele a projektanta. Zhotovitel by měl již jen provést vyprojektovaný záměr. U návrhu rozvodu uzavřeného televizního okruhu, ve zkratce CCTv,…
Více

Slaboproud. Co ten výraz znamená?

Slaboproud je obecně vžitý i odborníky využívaný termín pro určitý okruh elektrotechnických zařízení. Jedná se o okruh vymezený způsobem využití nebo dle určitých elektrických veličin. Termín slaboproud není zcela přesný a v legislativě a technických normách není využíván. Je však tak zažitý a rozšířený, že je srozumitelnější, než přesné a často složité legislativní a normativní…
Více