Rubrika: Požární signalizace a evakuační rozhlas

Videoanalýza, budoucnost všech detektorů?

Videoanalýza, tedy automatická analýza dějů ze sledované scény pomalu změnila nejen způsoby detekce žádoucích či nežádoucích jevů, ale zjednodušila i celou infrastrukturu jednotlivých slaboproudých technologií, kterou činí univerzální. Snímání jednotlivých fyzikálních dějů různými druhy detektorů se z běžně používaných systémů v dohledné době přesune pouze do úzce specializovaných aplikací. Ve většině případu tento jistě žádoucí…
Více

Elektrická požární signalizace (EPS) – je jen nutné zlo?

Elektrická požární signalizace je slaboproudý rozvod, který slouží k včasné detekci průvodních jevů požáru, vyhlašování požárního poplachu a signalizaci k pověřené obsluze. Dále pak při vypuklém požáru k ovládání ostatních zařízení pro učinění nezbytných opatření k ochraně životů, zdraví a majetku. Služba tohoto systému je preventivní. Elektrická požární signalizace nesmí být vyprojektována a později využita pro žádný…
Více

Slaboproud. Co ten výraz znamená?

Slaboproud je obecně vžitý i odborníky využívaný termín pro určitý okruh elektrotechnických zařízení. Jedná se o okruh vymezený způsobem využití nebo dle určitých elektrických veličin. Termín slaboproud není zcela přesný a v legislativě a technických normách není využíván. Je však tak zažitý a rozšířený, že je srozumitelnější, než přesné a často složité legislativní a normativní…
Více