Rubrika: Rady a návody

Elektrická požární signalizace (EPS) – je jen nutné zlo?

Elektrická požární signalizace je slaboproudý rozvod, který slouží k včasné detekci průvodních jevů požáru, vyhlašování požárního poplachu a signalizaci k pověřené obsluze. Dále pak při vypuklém požáru k ovládání ostatních zařízení pro učinění nezbytných opatření k ochraně životů, zdraví a majetku. Služba tohoto systému je preventivní. Elektrická požární signalizace nesmí být vyprojektována a později využita pro žádný…
Více

Kamerový systém (CCTv) – proč je potřeba projekt pro každou aplikaci

Nechali jste si na objekt osadit nejmodernější kamerový systém, ale z rozvodu uzavřeného televizního okruhu jste zklamáni? Zklamání může skutečně přijít, protože základem pro úspěšnou aplikaci kamer je správně uchopený záměr.Zde je nezbytně nutná spolupráce uživatele a projektanta. Zhotovitel by měl již jen provést vyprojektovaný záměr. U návrhu rozvodu uzavřeného televizního okruhu, ve zkratce CCTv,…
Více

Slaboproud. Co ten výraz znamená?

Slaboproud je obecně vžitý i odborníky využívaný termín pro určitý okruh elektrotechnických zařízení. Jedná se o okruh vymezený způsobem využití nebo dle určitých elektrických veličin. Termín slaboproud není zcela přesný a v legislativě a technických normách není využíván. Je však tak zažitý a rozšířený, že je srozumitelnější, než přesné a často složité legislativní a normativní…
Více

Domácí datová síť, jak ji vybudovat efektivně

Pro výstavbu domácí datové sítě v bytě či menším rodinném domě ne každý bude potřebovat návrh od slaboproudého projektanta. Předkládám pár základních pravidel jak postavit domácí datovou síť efektivně. Kdo staví domácí datovou síť svépomocí, většinou úzkostlivě řeší „datovou rychlost“ na jednotlivých segmentech sítě. Funkčnost a efektivitu sítě však určuje její topologie, tedy „tvar“ sítě…
Více

Kvalita obrazu, jak ji poznat a na co se zaměřit

Kvalita obrazu je pro systémy televizních rozvodů a audiovizuální techniky zcela zásadní. Je několik základních parametrů digitálně zaznamenaného obrazu, ze kterých je nutno vycházet a které je nutné vzít v úvahu k nalezení optimálního zobrazení scény pro ten který účel. Které parametry to jsou, co znamenají a jak se v nich orientovat? V tomto příspěvku…
Více