Společná televizní anténa (STA) – je odsouzena k zániku?

Společná televizní anténa je slaboproudý rozvod vysokofrekvenčních elektrických signálů pro sdílený příjem televizních a rozhlasových programů jednou anténní sestavou. Zahrnuje rozvod jak pro příjem z pozemních tak satelitních vysílačů. Společná televizní anténa je technologie, která je vytěsňována technicky pokročilejším a uživatelsky příjemnějším sdílením audiovizuálního obsahu přes datové sítě a síť Internet.

Jaké standardy jsou specifikovány pro televizní příjem

Společná televizní anténa musí být vybudována tak, aby umožnila příjem rozhlasových a televizních signálů v aktuálních (4/2021) specifikovaných standardech.

 • DVB-T – Digital Video Broadcasting Terrestrial – evropský standard digitální pozemní televize definovaný expertní skupinou DVB. Tento je již překonaný současným, technicky vyspělejším standardem DVB-T druhé generace, DVB-T2
 • DVB-S – Digital Video Broadcasting Satellite – evropský standard digitální pozemní televize definovaný expertní skupinou DVB Tento je již překonaný současným, technicky vyspělejším standardem DVB-S druhé generace, DVB-S2

DVB (Digital Video Broadcasting) je expertní skupina 200 odborníků z 25 zemí.

Společná televizní anténa, základní rozdělení rozvodu

Pouze pozemní příjem

 • Rozvod pro příjem signálů pouze z pozemních vysílačů
 • Účastnická zásuvka má dva porty, pro rozhlasové a televizní pásmo
 • Koncovým účastnickým přístrojem je televizní přijímač se vstupem pro televizní pásmo
 • Rozvod může být „smyčkován“, na jedné větvi rozvodu může být zapojeno více televizních zásuvek (průběžné a na konci větvi koncové)
Jednoduché přehledové schema rozvodu pouze pro pozemní příjem

Včetně vytipovaných programů ze satelitního příjmu

 • Rozvod pro příjem z pozemních i satelitních vysílačů, vybrané signály ze satelitních vysílačů jsou převáděny do televizního pásma
 • Účastnická zásuvka má dva porty, pro rozhlasové a televizní pásmo
 • Koncovým účastnickým přístrojem je televizní přijímač se vstupem pro televizní pásmo.
 • Vybrané satelitní programy jsou dostupné v televizním pásmu
 • Rozvod může být „smyčkován“, na jedné větvi rozvodu může být zapojeno více televizních zásuvek (průběžné a na konci větvi koncové)
Jednoduché přehledové schema rozvodu pro pozemní příjem a zvolených satelitních programů

Včetně kompletní programové sestavy satelitního příjmu

 • Rozvod pro příjem z pozemních i satelitních vysílačů, veškeré satelitní signály jsou přenášeny v pásmu první satelitní mezikrekvence
 • Účastnická zásuvka má tři porty, pro rozhlasové pásmo, televizní pásmo a první satelitní mezifrekvenci.
 • Koncovým účastnickým přístrojem pro televizní pásmo je televizní přijímač se vstupem pro televizní pásmo.
 • Pro satelitní příjem musí být zapojen externí satelitní přijímač, nebo integrovaný v televizním přijímači (od zásuvky do televizního přijímače musí být vedeny dva kabely, pro televizní pásmo a první satelitní mezifrekvenci samostatně).
 • Rozvod nesmí být „smyčkován“, od aktivních prvků rozvodu musí být veden samostatný kabel pro každou zásuvku.
Jednoduché přehledové schema rozvodu pro pozemní příjem a plnou programovou skladu ze satelitního vysílače

Jaká kmitočtová pásma využívá televizní příjem

Televizní příjem je poměrně náročný na frekvenční kapacitu z kmitočtového spektra. K nahlédnutí je i můj velmi podrobný historický článek. Je již částečně technicky překonaný, ale pro představu postačí.

Rozhlasový příjem

Tyto frekvence jsou využívány pro distribuci signálu od pozemního vysílače k anténnímu systému rozvodu a v nezměněné podobě pro distribuci signálů v rozvodu od anténního systému k televizním (i rozhlasovým) zásuvkám.

 • Dlouhé vlny, ozn. LW (DV), 148,5kHZ – 283,5kHz
 • Střední vlny, ozn. MW (SV), 526,5kHz – 1606,5kHz – pouze občasně komerčně využívané
 • Krátké vlny, ozn. KW (KV), 3,95 – 26,1 MHz
 • Velmi krátké vlny, FM (VKV, UKV) 87,5 – 108 MHz – v současné době nejvíce komerčně využívané

Digitální televizní vysílání DVB-T, DVB-T2

Tyto frekvence jsou využívány pro distribuci signálu od pozemního vysílače k anténnímu systému rozvodu a v nezměněné podobě pro distribuci signálů v rozvodu od anténního systému k televizním zásuvkám. V některých případech se v rozvodu provádí pouze převod na jiný kanál (jiný kmitočet televizního pásma).

 • VHF, I.pásmo – 47-68MHz
 • VHF, III.pásmo – 174-230MHz
 • UHF, IV televizní pásmo – 470-606MHz
 • UHF, V televizní pásmo – 606MHz-862MHz
 • Speciální pásmo S2 – 230-300MHz
 • Speciální pásmo S3 – 302-470MHz

Pásmo okolo 700MHz a 800MHz je postupně uvolňováno pro radiové služby elektronických komunikací (sítě 4G a 5G)

Digitální satelitní vysílání DVB-S, DVB-S2

Společná televizní anténa, schema pro satelitní příjem

Pro satelitní příjem jsou specifická dvě pásma.

„Uplink“

Tzv. „Uplink, tedy pásmo, ve kterém jsou distribuovány signály ze satelitního vysílače („družice“) směrem k parabolické anténě („na zemi“). Na výše vyznačeném schematu elektromagnetický bezdrátový přenos vyznačený tmavě modře.

 • Pásmo C, C-band – 3,7-4,2GHz
 • Pásmo Ku1 – 10,7-10,95GHz (dolní pásmo – Low-Band)
 • Pásmo Ku2 – 10,95-11,7GHz (dolní pásmo – Low-Band)
 • Pásmo Ku3 – 12,45-12,75GHz (holní pásmo – High-Band)
 • Pásmo DBS – 11,7-12,45GHz (holní pásmo – High-Band)

První satelitní mezifrekvence

Tzv. první satelitní mezifrekvence, ve kterém jsou signály přenášeny od konvertoru parabolické antény do rozvodu televizních signálu. Na výše vyznačeném schematu přenos po koaxiálním kabelovém vedení vyznačený oranžovou barvou.

 • Pásmo C, C-band – 950-1450MHz
 • Pásmo Ku1, Ku2 – 950-1950MHz (dolní pásmo – Low-Band)
 • Pásmo Ku3, DBS – 1100-2150MHz (holní pásmo – High-Band)

Přepínání pásem (dolní horní) je řízeno frekvencí 22kHz Přepínání signálů z příjmu horizontální či vertikální polarizace je řízeno změnou napětí (14V/18V). Z tohoto důvodu musí být každá zásuvka rozvodu zapojena od aktivního prvku samostatně, aby byla k dispozici plná programová skladba (v obou pásmech) na všech zásuvkách.

Komponenty systému

Společná televizní anténa a její aktivní distribuční prvky

V rozvodu pouze pro rozhlasové a televizní pásmo

 • Předzesilovače, které zesílí signál přímo na prvku antény, ještě před vstupem do rozvodu. Používají se tam, kde je poměrně velká vzdálenost mezi anténou a kanálovým či pásmovým zesilovačem
 • Kanálové a pásmové zesilovače pro zesílení a úpravu signálu od antén při vstupu do rozvodu
 • Širokopásmové (trasové) zesilovače, které upraví amplitudu napětí signálu a případně frekvenční náklon na delších trasách páteřního vedení. Jejich počet a umístění v rozvodu je předmětem napěťové rozvahy, která by měla být vypracována pro každá rozvod

V rozvodu i s první satelitní mezifrekvencí

 • Parabolické antény s konvertorem, který převede tzv. „Uplink“ do první satelitní mezifrekvence
 • Tzv. multipřepínače, tedy multifunkční moduly, které sloučí televizní a satelitní pásmo do jednoho vedení, upraví amplitudu napětí signálu a případně frekvenční náklon. Dále zajistí přepnutí toho kterého výstupu do požadovaného satelitního pásma první satelitní mezifrekvence (signálem 22kHz). Zajistí i přepnutí signálů z vertikální či horizontální polarizace anténního příjmu (napětím 14V/18V)

Společná televizní anténa a její pasivní distribuční prvky

 • Anténní sestavy pozemního příjmu
 • Rozbočovače a odbočovače na trase kabelových vedení
 • Koaxiální kabely

Společná televizní anténa a její koncové prvky

 • Koncové dvouportové televizní zásuvky pro rozvod pouze v rozhlasovém a televizním pásmu. Průchozí pro kaskádové „smyčkování“ a koncové při ukončení kaskády. jsou vybaveny dvěma porty, pro vstup rozhlasového a televizního přijímače.
Společná televizní anténa, průběžná dvouportová zásuvka
 • Koncové tříportové televizní zásuvky pro rozvod v rozhlasovém a televizním pásmu i první satelitní mezifrekvence. Na jednom výstupu rozvod je zapojeny vždy jen jedna zásuvka, tedy všechny zásuvky jsou koncové.
Společná televizní anténa, průběžná tříportová zásuvka

Proč je společná televizní anténa výběhový slaboproudý rozvod

Je mnoho skutečností, které pomalu, ale jistě odsouvají rozvod společné televizní antény do historie. Nastupující a rychle se rozšiřující technologie sdíleného audiovizuálního obsahu přes datovou síť i síť Internet poskytuje mnoho uživatelských výhod i efektivnější technická řešení. Mezi hlavní patří:

 • Velmi přínosné uživatelské výhody jako jsou video na přání, posun programu v čase, archívy a prémiový placený obsah
 • Plná unifikace datového rozvodu a rozvodu pro audiovizuální obsah
 • Uvolnění poměrně rozsáhlé šířky televizního pásma pro rozvíjející se mobilní radiový širokopásmový přístup přes sítě elektronických komunikací
 • Nižší investiční náklady, není potřeba budovat dva samostatné rozvody, pro data a audiovizuální obsah

Společná televizní anténa je rozvod, který se stále projektuje a budují se nové aplikace

Uživatelé tento slaboproudý rozvod stále požadují. Rozvod je tedy stále projektován a montován, výrobci stále nejen vyrábějí, ale i vyvíjí technologie a součásti tohoto rozvodu.

Investoři a developeři bytových a polyfunkčních domů rozvod společné televizní antény většinou ve standardní výbavě neposkytují,. V drtivé většině staveb však pro něj provedou stavební připravenost, aby v průběhu užívání objektu byla možnost jeho dodatečného osazení, v případě zájmu uživatelů.

Toto je dáno skutečností (4/2021), že provozní náklady na rozvod společné televizní antény jsou nižší než nabídky služeb kabelového televizního rozvodu provozovatelů sítí elektronických komunikací. Měsíční, či roční náklady při shodné nabídce televizních a rozhlasových programů jsou příznivější pro rozvod společné televizní antény.

Podpis Radomír Kaisler - projekce elektro-slaboproud