Prohlubování znalostí

Při projektování slaboproudých rozvodů a sítí elektronických komunikací je nutné prohlubování znalostí v průběhu celé praxe.

Oblast sítí elektronických komunikací a slaboproudých rozvodů je jedním z odvětví, kde je stále přítomný velmi dynamický a rychlý vývoj jednotlivých komponentů i celých technologií, jak u výrobců, tak i u provozovatelů sítí a v závislosti na tomto i legislativě a normách.

Z výše uvedeného důvodu jsem si strukturalizoval několik bodů, které považuji za nezbytně nutné, jak udržet tempo s tímto vývojem. Přísné dodržování obsahu těchto bodů jsem si stanovil jako zásadní.

Toto je nezbytně nutné, jelikož projektant by určitě neměl projektovat minulost, ale neměl by projektovat ani přítomnost.

Projektant musí projektovat budoucnost, aby užívání navržené aplikace mělo dlouhého trvání a tato nebyla brzy překonána a zastaralá.

Průběžné prohlubování odborných znalostí

 • Pravidelná školení výrobců či dodavatelů slaboproudých systémů (technické a vývojové informace)
 • Školení a přednášky pořádané komorou autorizovaných inženýrů a techniků (právní a elektrotechnické informace)
 • Účelová školení provozovatelů sítí elektronických komunikací (technické a vývojové informace)
 • Účast na odborných přednáškách a seminářích nejrůznějších institucí příbuzných oborů (legislativní, normativní a technické informace).
 • Prohlídky realizovaných nejmodernějších slaboproudých rozvodů a technologií v ČR i zahraničí (praktické a technické informace)
 • Průběžné či účelové konzultace s univerzitními pracovníky (teoretické a technické informace)

Vlastní knihovna

 • Vlastní průběžně doplňovaný a dle aktuálních zkušeností upravovaný projekční manuál
 • Legislativní předpisy (elektronicky na vlastním úložišti a smluvně zajištěn přístup k webovým a cloudovým službám)
 • Technické norny, české, evropské i ostatní zahraniční (elektronicky na vlastním úložišti a smluvně zajištěn přístup k webovým a cloudovým službám)
 • Katalogy výrobců (elektronicky na vlastním úložišti, tištěné)
 • Katalogy certifikačních autorit (elektronicky na vlastním úložišti, tištěné)
 • Odborná literatura a odborné časopisy a internetové portály (elektronicky uložené a smluvně zajištěn přístup k webovým a cloudovým službám)
 • Manuály a ovladače výpočetní techniky a ostatního technického vybavení
 • Software, manuály a podpora