Radomír KAISLER

projekce slaboproud

Projekce elektro-slaboproud

Předmětem činnosti jsou návrhy a projektové dokumentace v oblasti slaboproudých rozvodů a sítí elektronických komunikací

Projektování datových sítí, rozvodů televizních a rozhlasových signálů, elektrické požární signalizace, elektrické zabezpečovací signalizace…

zjistit více

Nezávislá projekční činnost

Firma se nezabývá žádnou montážní, obchodní ani dodavatelskou činností

Tímto je zaručen je zcela nezávislý návrh a zcela nezávislá projekční činnost s jediným cílem: Naplnění představ zákazníka při využití nejmodernějších technologií v optimálních investičních nákladech

zjistit více

Významné reference

Seznam referenčních zakázek tvoří velmi obsáhlý soubor, na emailovou žádost bude zaslán výpis z tohoto, pro požadované období a typy staveb
K nahlédnutí je krátký přehledový výběr,
většinu projektů však nelze zveřejnit vzhledem k utajovaným skutečnostem, kritické infrastruktuře a smluvním vztahům

zjistit více

Zakázkových čísel

Projektování od návrhů v bytech a rodinných domech přes aplikace technologií v bytových a polyfunkčních objektech, průmyslových areálech, vnitřních i venkovních sportovištích, až po pokrytí celých lokalit sítěmi elektronických komunikací

let odborné praxe 

Za více než 20 let praxe bylo vyprojektováno výrazné množství aplikací, které byly realizovány v objektech, areálech a lokalitách různého využití (bydlení, občaská vybavenost, průmysl, doprava, infrastrukrura…) v ČR, EU, zemích mimo EU

Spokojených klientů

Po zaslání alespoň rámcových požadavků či podkladů bude orientační cenová nabídka projekčních prací odeslána do tři pracovních dnů

Činnost

Technický rozsah  projekční činnosti v oboru elektro-slaboproud

Komunikační technologie
Rozvody hlasové a datové sítě formou univerzálního kabelového systému (tzv. strukturované kabeláže)
Sítě elektronických komunikací, WAN, MAN, LAN
(rozsáhlé, metropolitní a lokální datové sítě)
Multimediální technologie
Rozvody kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály (tzv. rozvod společné televizní antény, kabelový televizní rozvod, atp.) 
Rozvody pro audiovizální techniku, rozvody plošného lokálního ozvučení a místního rozhlasu
Bezpečnostní technologie proti kriminalitě a zneužití
Rozvody poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (tzv. elektrické zabezpečovací signalizace)
Rozvody poplachového a elektronického bezpečnostního systému – elektronického systému kontroly vstupu (tzv. přístupové systémy)
Bezpečnostní technologie protipožární a evakuační
Rozvody elektrické požární signalizace
Rozvody lokální detekce požáru, zařízení autonomní detekce a signalizace požáru
Rozvody nouzového zvukového systému (tzv. evakuačního rozhlasu)
Uzavřené televizní okruhy

Rozvody dohledových videosystémů pro použití v bezpečnostních aplikacích (tzv. uzavřeného televizního okruhu, kamerový systém atp.)

Bezpečnostní technologie zdravotní

Rozvody systému přivolání pomoci
(tzv. signalizačního či dorozumívacího nouzového systému, typicky pro nemocnice, objekty sociální péče atp.)

Koncepční rozsah projekční činnosti v oboru elektro-slaboproud

Předprojektová činnost
Vypracování generelů a odborných studií
Vypracování studie proveditelnosti záměru
Projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
Projekční činnost
Projektové dokumentace pro povolení stavby 
Projektové dokumentace pro realizaci stavby
Dokumentace skutečného provedení
Projekční činnost pro zadávání zakázek
Projektová dokumentace pro výběr dodavetele – tendr
Zadávací dokumentace a technické specifikace veřejné zakázky
Zadávací dokumentace a technické specifikace pro žádost o dotace
Poradenství při výběru dodavatele – vyhodnocení tendru
Doprovodná činnost
Autorský dozor
Průzkum a dokumentace stavu stávajících slaboproudých rozvodů
Vypracování rozpočtů a ekonomických studií i rozvah
Odborné konzultace záměru

Autorizace

Autorizace

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Obor TE03: Technika prostředí staveb, 
elektrotechnická zařízení
Číslo autorizace: 1004274

Autorizace elektronické verze projektové dokumentace vložením elektronického razítka do souboru formátu PDF
Autorizace tištěné verze projektové dokumentace otiskem autorizačního razítka

zjistit více

Pověření k projektování

Firma je schopná k dokumentaci doložit pověření k projektování
veškerých slaboproudých systémů,
které mají potřebná oprávnění pro použití v České republice

Firma je schopná k dokumentaci doložit pověření k projektování
určitých slaboproudých systémů,
které mají potřebná oprávnění pro použití v zemích
Evropské unie

zjistit více

Pojištění odpovědnosti

Samozřejmostí je
pojištění odpovědnosti
autorizovaného architekta, inženýra a technika činného ve výstavbě

Smluvně je sjednáno pojištění
s limitem plnění 2.000.000,- Kč
a s uzemním rozsahem
v celé Evropě

Toto pojištění do dnešní doby
nebylo nutné využít
a jsem pevně přesvědčen, 
že tomu tak i nadále zůstane
zjistit více

Reference

Jedná se pouze o krátký přehledový výběr

Na žádost bude zaslán podrobnější výpis ze seznamu referenčních zakázek, pro požadované období a typy staveb

Většinu projektů však nelze zveřejnit (a to ani v případném zaslaném výpise) vzhledem k utajovaným skutečnostem, kritické infrastruktuře a obchodním smluvním vztahům

Reference
2017-2020
Reference
2013-2016
Reference
2009-2012
Reference
2008 a starší
Publikační činnost
2002-2003

Kontakt

Radomír Kaisler  fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
665 22 293, DIČ CZ7208233956
Bankovní spojení: 123 – 711 210 0227 / 0100
Adresa: Majdalenky 908/10C, 638 00, Brno

Radomír Kaisler

Projektant

Tel.: +420 608 707 236

Napsat zprávu

Kateřina Kaislerová Mgr.

Fakturace, účetnictví, planografie

Tel.: +420 608 707 246

Napsat zprávu

Kontaktní formulář

Po zaslání alespoň rámcových požadavků či podkladů bude orientační cenová nabídka projekčních prací odeslána do tři pracovních dnů

Email
Telefonní číslo

Blog slaboproudého projektanta

Projektant píše na stavbě blog

Příspěvky jsou psány pro šiřší veřejnost, blog není určen pro odborníky

Snahou je návštěvníkům stránek pomoci v základní orientaci v oblasti slaboproudých technologií a představit nové trendy a ostatní novinky v oboru sítí elektronických komunikací a slaboproudých rozvodů

Nejčtenější příspěvky:

Co je slaboproud

Slaboproud je obecně vžitý i odborníky využíváný termín pro určitý okruh elektrotechnických zařízení. Jedná se o okruh vymezený způsobem využití nebo dle určitých elektrických veličin.
Termín slaboproud není zcela přesný a v legislativě a technických normách není využíván. Je však tak zažitý a rozšířený, že je srozumitelnější, než přesné a často složité legislativní a normativní definice[…]

Read more

Proč je potřeba projektová dokumetace pro každý kamerový systém

Nechali jste si na objekt osadit nejmodernější kamerový systém, ale z rozvodu uzavřeného televizního okruhu jste zklamáni? Zklamání může skutečně přijít, protože základem pro úspěšnou aplikaci kamer je správně uchopený záměr. Zde je nezbytně nutná spolupráce[…]

Read more

Projektování elektrické požární signalizace (EPS)

Elektrická požární signalizace je slaboproudý rozvod, který slouží k včasné detekci průvodních jevů požáru, vyhlašování požárního poplachu a signalizaci k pověřené obsluze. Dále pak při vypuklém požáru k ovládání ostatních zařízení pro učinění nezbytných opatření k ochraně životů, zdraví a majetku. Elektrická požární[…]

Read more

Nejnovější příspěvky:

Pevný Internet, současné možnosti

Pevný Internet, tedy přístup do sítě přes fyzicky hmotné médium, využívá drtivá většina populace ve svých domovech a pracovištích. Internet v současné době neslouží jen pro výměnu datových uživatelských souborů[…]

Read more

Společná televizní anténa (STA) – je odsouzena k zániku?

Společná televizní anténa je slaboproudý rozvod vysokofrekvenčních elektrických signálů pro sdílený příjem televizních a rozhlasových programů jednou anténní sestavou. Zahrnuje rozvod jak pro příjem z pozemních tak satelitních vysílačů. Společná[…]

Read more

Videoanalýza, budoucnost všech detektorů?

Videoanalýza, tedy automatická analýza dějů ze sledované scény pomalu změnila nejen způsoby detekce žádoucích či nežádoucích jevů, ale zjednodušila i celou infrastrukturu jednotlivých slaboproudých technologií, kterou činí univerzální. Snímání jednotlivých[…]

Read more